Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ändrade examinationsformer i kölvattnet av ChatGPT

Workshop

Den senaste utvecklingen kring generativ AI med verktyg som ChatGPT ger förändrade förutsättningar för examinationer på alla utbildningsnivåer, även inom högskola och universitet. Det har därför blivit aktuellt för många lärare att se över och förändra de examinationsformer som används. PIL-enheten anordnar en workshop för att ge stöd i detta arbete.

Workshoppen riktar sig till lärarlag eller grupper om minst två personer som vill arbeta med att utveckla nya eller förändra befintliga examinationsformer. Det kan handla om att utveckla examinationsformer i syfte att minimera risken för att AI-verktyg kan användas på ett vilseledande sätt. Det kan även handla om att utveckla examinationsformer där denna typ av tjänster blir ett viktigt verktyg.

Observera att ni förväntas delta minst två personer från samma kurs/lärarlag/institution. Eftersom våra erfarenheter visar att arbetet med examinationsformer ofta gagnas av att man är minst två personer som kan samarbeta och föra dialog kring dessa frågor riktar sig workshoppen ej till enskilda lärare.

Medverkande: Mattias von Feilitzen, Niklas Segergren, Katarina Lindahl och Anna Thorén, PIL-enheten

Anmäl dig här: https://kompetensutveckling.gu.se/seminar/detail/4721

Date: 6/19/2023

Time: 1:00 PM - 3:00 PM

Categories: Högskolepedagogik

Organizer: PIL-enheten

Location: Pedagogen, Västra hamngatan 25
Hus A, sal A2 314

Contact person: Mattias von Feilitzen

Page Manager: Olof Siverbo|Last update: 2/16/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?