Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Allmänt om de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik

De poänggivande kurserna HPE101, HPE102 och HPE103 ersattes den 1 januari 2021 av intygskurserna PIL101, PIL102 och PIL103. Bortsett från kurskoden har de nya kurserna samma namn som de gamla. Innehåll och upplägg i de nya kurserna är desamma och ger samma behörighet som de gamla kurserna.

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är ett kurspaket som består av tre kurser (PIL101, PIL102 och PIL103) som omfattar 3,5 veckors heltidsstudier vardera. Kurspaketet som helhet är utformat för att passa undervisande personal vid Göteborgs universitet.

Kursernas övergripande syfte är att ge högskolepedagogiska kunskaper i att formulera mål, att planera undervisning, att examinera samt att utvärdera studenters lärande.

OBS! Kurserna är endast öppna för dem som är anställda vid Göteborgs universitet, är antagna till forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs godkänt betyg / erhållet intyg från HPE101/PIL101 och HPE102/PIL102 eller motsvarande meriter som prövats av en fakultet vid GU och ansetts likvärdiga.

Om kurserna

PIL101, Högskolepedagogik 1, baskurs

Den första kursen tar upp grundläggande förutsättningar för undervisning vid högskolan samt ger pedagogiska perspektiv på lärande och undervisning. Det är en obligatorisk kurs för lärare och för doktorander som undervisar vid Göteborgs universitet. 

Läs mer om PIL101

PIL102, Högskolepedagogik 2, områdesspecifik pedagogik

Den andra kursens övergripande syfte är att deltagarna ska utveckla sina kompetenser att på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet analysera, planera, diskutera och utveckla högskolans utbildning. Organiseringen och planeringen av kurs eller delkurs är i fokus.

Läs mer om PIL102

PIL103, Högskolepedagogik 3, självständigt arbete

Den tredje kursen har som mål att deltagarna ska skriva ett självständigt arbete som behandlar en högskolepedagogisk frågeställning. Dessutom diskuteras och problematiseras pedagogiskt arbete utifrån högskolepedagogisk vetenskaplig litteratur och områdesspecifika förutsättningar.

Läs mer om PIL103

Bakgrund

Förbundsförsamlingen vid SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) antog år 2005 en rekommendation om mål för den högskolepedagogiska utbildningen. I april 2016 antog förbundsförsamlingen en reviderad version av rekommendationen:

Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande

Det ursprungliga förslaget till kurser vid Göteborgs universitet togs fram på uppdrag av Grundutbildningsberedningen (GRUB) och presenterades under våren 2007. Förslaget remissbehandlades och synpunkterna sammanställdes vid rektors kansli och presenterades i juli 2007 (jfr dnr G 8 2007/07).

Kursplaner för de intygsgivande kurserna antogs under hösten 2020. Dessa utgår från kursplanerna för de poänggivande kurser som gavs av PIL t.o.m. 2020. Dessa kursplaner utgick i sin tur från remissrundan och från det kursplanearbete som PIL-enheten utfört under 2008 och 2010.

Snabbval

Kursplaner

PIL101

PIL102

PIL103

Kurslitteratur

Aktuella litteraturlistor publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2021-04-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?