Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet (DigiKomp)

Projektet pågick 2019–2021.

Projektrapport: Sunnerstam, Maria (red.) (2022). Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet 2019–2021. Slutrapport. PIL-rapport 2022:01


De senaste åren har universitetet genom INU-projektet stärkt
möjligheterna till varierade undervisningsformer och examination genom lokaler, verktyg och tjänster. Som en naturlig fortsättning samlas nu initiativ för ökad användning av dessa. Projektet ska arbeta för att uppmuntra till pedagogisk utveckling genom stöd och kompetensutveckling för universitets lärare inom området digitalisering av undervisning och lärande.

Om projektet

Utbildningsnämnden har gett PIL-enheten i uppdrag att driva projektet Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet. Projektet är en naturlig fortsättning på INU:s infrastruktursatsningar och syftar till en ökad användning av dessa. Projektets aktiviteter genomförs på institutions-, fakultets- och universitetsnivå och bedrivs i linje med universitetets pedagogiska idéprogram som en kompetensutvecklingsstrategi för akademiskt lärarskap och kollegialt samarbete.

Pågående aktiviteter i urval

Kamera-robot som digitalt verktyg i hybridundervisning

I estetiska och praktiska ämnen utgörs undervisningsinnehållet ofta av kunnande i handling. Det innebär att förevisande blir en viktig del av undervisning och lärande. Det är mycket svårt att genomföra sådan undervisning i distans- och hybridformat, bland annat för att man då ofta är begränsad till en enda kamera och ett enda bildperspektiv. Vi vill därför undersöka hur en kamera-robot som följer rörelse och ljud i rummet skulle kunna höja kvaliteten i distans- och hybridundervisning inom estetiska och praktiska kunskapsområden.

Utvärdering av plattor

Fler och fler lärare och studenter använder rit-, skriv- och läsplattor i sitt arbete och för sina studier. Inom DigiKomp har genomförts en utvärdering av ett antal olika typer av plattor för att undersöka hur väl de motsvarar studenters och lärares behov. Utvärderingen har resulterat i en rapport där en kortare beskrivning samt för- och nackdelar med olika plattor redovisas:

Interaktiva skärmar som redskap för universitetslärare

Stöd för distansundervisning under Corona-pandemin

Fakulteternas och UB:s representanter är på olika sätt aktiva inom fakulteters, institutioners, UB:s och PIL:s arbete med att samordna, stötta och underlätta för lärare i samband med övergång till distansundervisning under Corona-pandemin.

Stödmaterial och inspiration om ALC

En resurs för lärare som vill komma igång med ALC (active learning classroom) och studentcentrerat lärande.

Ansvarig: Monika Unander (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

Lokalbidrag

Projektet har delat ut medel till fakulteterna och UB för lokalanpassningar som ska inspirera till studentcentrerat och studentaktivt lärande med inspiration från ALC (active learning classroom).

Ansvarig: Maria Sunnerstam (PIL)

Utvecklingsmedel för lokalanpassningar. Resultatrapportering november 2021.

PIL-prat

Tillsammans med PIL-enheten har DigiKomp arrangerat en serie webbinarier, PIL-prat, där aktuella ämnen tagits upp och där personer som utvecklat sin undervisning med hjälp av projektets utvecklingsbidrag berättat om sitt arbete.

Utvecklingsbidrag

Projektet har utlyst medel för att genomföra pedagogiska idéer och ta fram resurser som kan användas av andra lärare inom universitetet.

Ansvariga: Maria Sunnerstam (PIL) och Maia Andreasson (Humanistiska fakulteten).

Campuslicens för ett responsverktyg

DigiKomp finansierar en campuslicens för Mentimeter, ett verktyg för digital studentrespons. Detta verktyg kan nyttjas av alla anställda på universitetet som har behov av att skapa interaktiva föreläsningar eller presentationer.

Under licensperioden kommer arbetsgrupp sedan aktivt verka för att sprida kunskap och inspirationsmaterial för att främja användningen av verktyget i pedagogiska sammanhang.

Ansvarig: Amanda Pettersson, UB.

Fokus på IT-säkerhet

Inom ramen för DigiKomp kommer resurser att skapas med syfte att höja medarbetarnas förståelse för frågor kring IT-säkerhet. Den första resursen är en filmad föreläsning med Peter Carlsson:

IT-Säkerhet som Brandövning – föreläsning på Fakultetsfrukost på Handelshögskolan (GU Play)
Ansvariga: Peter Carlsson och Viktor Elliot, Handelshögskolan.

Videosalar i undervisningen

För att att öka kännedomen och användandet av Göteborgs universitets videoföreläsningssalar arbetar Peter Carlsson och Viktor Elliot med ett antal initiativ för att visa på möjligheterna med salarna.

Peter och Viktor har gjort en film om interaktiva videosalar och Zoom:

Interaktiva Salar – demo med intervju (GU Play)
Ansvariga: Peter Carlsson och Viktor Elliot, Handelshögskolan.

Stödmaterial för digitala resurser i undervisningen

Mattias von Feilitzen utvecklar stödmaterial, såväl för specifika digitala verktyg och resurser som för övergripande pedagogiska och praktiska frågor som exempelvis upphovsrätt och öppna lärresurser.

Ansvarig: Mattias von Feilitzen, IT-fakulteten.

Bärande idéer för projektet

  • att fortsätta uppmuntra till pedagogisk utveckling genom att erbjuda stöd och kompetensutveckling i nya verktyg för undervisning och lärande.
  • att lärare har kunskap om hur digitala verktyg på olika sätt kan användas för undervisning och lärande.
  • att göra det möjligt för universitetets lärare att enkelt nyttja de möjligheter som digitaliseringen medför.
  • att lärare, utifrån ett studentcentrerat perspektiv, aktivt väljer bland de digitala verktyg som kan utnyttjas i olika undervisningssammanhang.
  • att verka för att lärare, när så är lämpligt, utvecklar sin undervisning och sitt undervisningsmaterial så att studenter även digitalt kan tillägna sig, repetera och bearbeta kursinnehåll på egen hand. 

Projektets tre arbetsområden

  1. Erfarenhetsspridning, inspiration, kompetensutveckling.
  2. Vidareutveckling DISA samt förstudie campussupport morgon/kväll.
  3. Utlysningsmedel för utformning av enklare ALC (Active Learning Classroom), tillbehör/licenser samt utvecklingsbidrag.

 

Snabbval

Kontaktperson för DigiKomp

Maria Sunnerstam
Projektledare

Tel: 031-786 1056
Skicka e-post till Maria

Informationsblad

Informationsblad för DigiKomp (A4-format)

Europakommissionens ramverk för att definiera digital kompetens inom undervisning och lärande.

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu)

 

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2022-04-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?