Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Digital salstentamen (DEX)

Projektet avslutades vid årsskiftet 2016/2017. Återstående punkter hanterades sedan inom projektet DEX2Go.

Införande av ett universitetsgemensamt systemstöd för digital salstentamen ingår som ett delprojekt inom ramen för INU-projektet (Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning). Delprojektets uppdrag är att ta fram krav och upphandla kommande systemstöd, förbereda en förvaltningsorganisation samt att införa möjligheten att genomföra digital salstentamen vid utvalda pilot-institutioner under 2016.

Begreppet digital tentamen kan innebära många olika saker. Det finns inom Göteborgs universitet kurser där man redan nu skriver tentamen digitalt, ett exempel kan vara inlämningsuppgifter via GUL. Ett annat exempel är att studenterna får skriva tentamen i en datasal som övervakas av lärare eller monitorer. Det finns också andra applikationer, specialanpassade för vissa ämnesområden, där studenterna skriver digital tentamen. Gemensamt för de flesta av dessa varianter är att datorn inte är låst – studenterna kan alltså surfa ut på nätet i obevakade ögonblick. I projektet DEX införs ett systemstöd för hela den process som hanterar salstentamen, från det att lärare utarbetar tentamensfrågor till det att studenterna skriver tentamen, lärare rättar och studenten kvitterar ut sin färdigbedömda tentamen. Detta innebär att i stort sett all pappershantering, som normalt ingår vid en vanlig salstentamen, kommer att försvinna.

I december 2015 avslutades upphandlingsprocessen efter ett omfattande arbete med kravställning, IT-relaterade funktionella tester, användartester och säkerhetsbedömning. Det system som nu kommer att införas heter Inspera. Läs mer på Insperas webbplats

I det införandeprojekt som nu pågår kommer rutiner att tas fram för digital salstentamen i en universitetsgemensam skrivsal som ligger i anslutning till skrivsalen på Viktoriagatan 30. Projektet arbetar med principen BYOD (bring you own device) vilket innebär att studenterna får använda sin egen dator under tentamen. Lånedatorer kommer också att finnas.

Digital salstentamen (DEX) är ett delprojekt inom PIL-projektet Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning (INU).

Delprojektledare: Maria Sunnerstam | Skicka e-post till Maria

DISA

Tjänsten för digital salstentamen vid Göteborgs universitet har fått namnet DISA. Läs mer på DISA:s webbsida i Medarbetarportalen:

DISA - digital salstentamen

Så här funkar det

Hur fungerar ett systemstöd för digital salstentamen? Tentafrågor (till exempel essäfrågor eller flervalsfrågor) läggs in i systemet. En programvara laddas ner så att studenten antingen kan skriva på egen dator i universitetets tentasal eller sitta i datasal. När det är dags för tentamen loggar studenten in i systemet, och därmed låser systemet studentens dator så att det är omöjligt att surfa ut och söka svar på webben, på hårddisk/USB eller att kommunicera digitalt med andra. Genom manuell ID-kontroll säkerställer man att det är rätt student som skriver i salen enligt etablerade rutiner. Fusk i form av fusklappar eller mobilsurfning måste förstås även i fortsättningen bevakas, precis som vid handskriven tentamen.

Fördelar med digital salstentamen

 • Många studenter trivs bättre med att skriva på dator än att skriva för hand.
 • Möjligheten att redigera sin text under tentamen.
 • Många lärare får det lättare att läsa vad studenterna skrivit på tentamen.
 • Via en molntjänst blir tentamenssvar tillgängliga för rättning digitalt omedelbart efter tentamen, vilket gör lärarens rättningsarbete flexibelt.
 • Administratörer behöver inte sortera tentandernas svar och distribuera till olika rättande lärare.
 • Mindre risk att tentamenssvar försvinner i den manuella hanteringen.
 • I stort sett all pappershantering försvinner.
 • Tryck- och transportkostnader reduceras.

Utmaningar med digital salstentamen

 • IT-säkerhet, ett tentamenssystem ska inte kunna ”hackas”.
 • Rättssäkerheten i tentamensprocessen måste beaktas.
 • Juridiska aspekter; nuvarande regler och styrdokument behöver omarbetas.
 • Lånedatorer eller plats i datorsal för studenter som inte har egen dator måste erbjudas.
 • Universitetet har inte anpassade salar för digital tentamen. Till exempel saknas ofta eluttag.
 • Nuvarande universitetsgemensamma tentamenssal behöver anpassas för digital salstentamen.
 • Tentamensvakternas roll förändras och högre krav ställs på digital kompetens.
 • IT-support måste finnas tillgänglig under genomförande av digital salstentamen.
 • Datorhaverier under pågående tentamen måste kunna hanteras.
 • Eventuellt måste nuvarande IT-support för studenter utökas.

Arbetsgrupp

Dessa personer ingår i delprojektets arbetsgrupp:

 • Maxi Lubian, IT-enheten
 • Maria Nilsson, PIL-enheten
 • Maria Sunnerstam, PIL-enheten (projektledare)
 • Johan Telléus, Tentamensservice
 • Anette Svedung, IT-enheten (from vt 16)
 • Emil Johansson, IT-enheten (from vt 16)

Tidsplan

 • Våren 2015: Delprojektet tar fram en kravspecifikation inför planerad upphandling av systemstöd.
 • Hösten 2015: Val av systemstöd och planerad upphandling genomförs. Förvaltningsorganisation samt stöd i form av support och utbildning förbereds.
 • 2016: Avtalsskrivning och införandeprojekt. Ombyggnation av nuvarande tentamenslokal. Lokal för digital salstentamen med ca 110 platser kommer från månadsskiftet april/maj att erbjudas i anslutning till nuvarande tentasal. Möjlighet att i vissa kurser börja använda systemet under senare delen av våren.

Projektrapport

Projektrapporten är skriven av Maria Sunnerstam vid PIL-enheten.

Digital examination – DEX. Införandeprojekt 2015–2016.
Upphandling och införande av universitetsgemensamt stöd för digital salstentamen. (2017)

Pilotstudier vid Göteborgs universitet

Under våren och hösten 2014 har PIL-enheten genomfört pilotstudier på initiativ av och i nära samarbete med Handelshögskolans fakultet och institutioner. Syftet har varit att pröva former för digitala salsskrivningar och dokumentera erfarenheterna inför ett eventuellt breddinförande vid Göteborgs universitet.

Erfarenheterna från pilotstudierna finns dokumenterade i två arbetsrapporter från 2014: 

Digital salsskrivning - hösten 2014. Pilotstudie på Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Digital salsskrivning – en pilotstudie på Handelshögskolan, Göteborgs universitet våren 2014

Länkar

 

Snabbval

Kontaktperson för Digital salstentamen

Maria Sunnerstam, delprojektledare

Telefon: 031-786 1056
Skicka e-post till Maria

Sidansvarig: Gustav Öberg|Sidan uppdaterades: 2019-07-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?