Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hybridundervisning

Att arbeta med hybridundervisning kan vara ett sätt att hantera situationer där studenter inte har möjlighet att vara med på plats, men också ett sätt att öppna upp för breddad rekrytering och breddat deltagande. På sikt kan det även ge bättre förutsättningar för studenter att slutföra sina studier och därmed förbättra genomströmningen i kurser och program.

Nedan har vi sammanställt ett antal råd och rekommendationer som kan underlätta för såväl dig som lärare som deltagande studenter i hybridsammanhang.

Det går att genomföra hybridundervisning i vanlig sal med hjälp av enkel teknik, men undervisningsupplägg som innefattar mer studentinteraktion är enklare att genomföra i salar som är utrustade med rätt teknik. Hjälp med att hantera den fasta tekniken i dessa salar får du av Campusservice (kontakt: support@gu.se eller ank. 2020). Om det saknas fast teknik finns det ofta möjlighet att låna enklare utrustning på institutionen eller hos Campusservice.

Från studenter som åhörare till helt mixade miljöer

Enligt en studie av Raes m.fl. (2020)1 är studenternas delaktighet viktig i hybridundervisning. När studenterna upplever att de är delaktiga blir de motiverade, vilket leder till ökat engagemang och aktivitet. Vid planering av hybridundervisning är det därför viktigt att utgå från i vilken grad studenterna ska ha möjlighet att vara delaktiga i undervisningen, men också i vilken utsträckning miljöerna behöver mixas och samverka. Utifrån detta kan du sedan göra överväganden om vilken utrustning du behöver och vilken typ av sal du behöver boka.

I modellen nedan illustreras en ökande grad av såväl mix mellan miljöer som studentaktivitet. Du kan sedan läsa mer om respektive steg i trappan, vad du behöver tänka på i situationen och vilken teknisk utrustning som du behöver. Målsättningen bör alltid vara att även hybridundervisning ska vara studentcentrerad och att undervisningen blir likvärdig i miljöerna. Så länge covid-pandemin påverkar möjligheterna att bedriva campusundervisning kommer lokala och nationella riktlinjer att påverka hur många personer som kan samlas och på vilket sätt det kan ske.
 


 

 • Studenter deltar som åhörare

  Här förutsätts det att studenter som befinner sig på distans inte medverkar aktivt eller endast i mycket liten utsträckning. Det sker inte heller någon samverkan mellan studenter på campus och distans. Studenter på distans blir här mer av lyssnare än aktiva deltagare. Som lärare behöver du vara "närvarande" i båda miljöerna och det är viktigt att det blir så likvärdigt som möjligt oavsett var studenten befinner sig.

  Den här utrustningen behöver du:

  • En mikrofon som fångar ditt tal, helst ett headset.
  • En kamera som fångar dig.
  • Möjlighet att dela det du visar i salen, t ex Powerpoint. Om du använder whiteboard behöver du kamera även för denna. Ett förslag är att använda en mobiltelefon som du ansluter med separat till ett Zoom-möte som en egen deltagare.

  Det här kan du göra för att ge bättre förutsättningar:

  • Förbereda ett Zoom-möte och öppna det i god tid innan föreläsningen startar så att studenterna hinner ansluta och testa ljud och bild.
  • Hitta möjligheter att aktivera studenter, även om de inte förväntas att medverka med bild och ljud. Ett tips är att använda responsverktyget Mentimeter för att engagera studenterna.
  • Vara noggrann med att även vända dig regelbundet till distansdeltagarna. Det är lätt att mest rikta fokus på studenter i salen.
  • Tänka på att hela tiden vara synlig för studenterna på distans. Du behöver tänka på var du ställer kameran och var du själv kan röra dig i rummet. Om du inte syns i bild behöver du vara noggrann med att berätta för distansstudenterna vad du gör.
  • Upprepa frågorna som ställs från deltagare i rummet så att de framgår även till studenterna i Zoom.
  • Om du visar en digital presentation i rummet behöver du även dela den via Share screen i Zoom.
  • Med en extra kamera som visar studenterna i rummet upplever sig studenterna online mer delaktiga.
 • Studenter deltar aktivt i helgrupp

  I den här undervisningssituationen ges distansstudenterna möjlighet att delta aktivt i helgrupp, t ex genom att kunna ställa frågor. Det sker inte någon samverkan mellan studenter på campus och distans, annat än att de kan höra varandras frågor. Studenter på distans blir mer aktiva än vid medlyssning, men graden av studentaktivitet är fortfarande relativt låg. Som lärare behöver du vara "närvarande" i båda miljöerna och det är viktigt att det blir så likvärdigt som möjligt oavsett var studenten befinner sig.

  Den här utrustningen behöver du:

  • En mikrofon som fångar ditt tal, helst ett headset.
  • En kamera som fångar dig.
  • Mikrofon och högtalare, t ex en bordsmikrofon, som fångar ljud från övriga deltagare och spelar upp ljud från Zoom-mötet i salen.
  • Möjlighet att dela det du visar i salen, t ex Powerpoint. Om du använder whiteboard behöver du kamera även för denna. Ett förslag är att använda en mobiltelefon som du ansluter med separat till ett Zoom-möte som en egen deltagare.

  Det här kan du göra för att ge bättre förutsättningar:

  • Förbereda ett Zoom-möte och öppna det i god tid innan föreläsningen startar så att studenterna hinner ansluta och testa ljud och bild.
  • Börja föreläsningen med att själv testa och låta distansdeltagarna testa att ljudet fungerar. Kolla även kameran och försök göra så att distans- och campusdeltagare kan se varandra, åtminstone inledningsvis. Under föreläsningen är det förstås föreläsaren som ska vara i bild.
  • Erbjuda möjlighet att ställa frågor på annat sätt än via mikrofon, t ex via chatt. Kom då ihåg att hålla koll på denna kanal, alternativt ha en avgränsad tid när du besvarar frågor och då både från studenter i salen och på distans.
  • Överväga möjligheten att utse en kollega eller student som håller koll på frågor som kommer online.
  • Vara noggrann med att även vända dig regelbundet till distansdeltagarna. Det är lätt att mest rikta fokus på studenter i salen.
  • Tänka på att hela tiden vara synlig för studenterna på distans. Du behöver tänka på var du ställer kameran och var du själv kan röra dig i rummet. Om du inte syns i bild behöver du vara noggrann med att berätta för distansstudenterna vad du gör.
  • Om du visar en digital presentation i rummet behöver du även dela den via Share screen i Zoom.
  • Använda ytterligare möjligheter att engagera studenter, t ex med responsverktyget Mentimeter.
 • Studenter deltar i smågrupper separerat online och campus

  Här arbetar de deltagande studenterna i mindre grupper, antingen under hela tillfället eller till och från. Dessa grupper är dock separata för campus och distans, dvs att distansdeltagare formar egna grupper. Den typ av aktiviteter som kan vara aktuella här är såväl bikupa eller EPA (Enskilt, Par, Alla, läs mer på Wikipedia) som mer genomgripande grupparbeten. Om det är fasta grupper i kursen kan det vara svårt att genomföra dessa i aktuellt format eftersom det inte är säkert att distansstudenter medverkar genomgående på distans och vice versa. Du bör då istället överväga att använda andra upplägg.

  Den här utrustningen behöver du:

  • En mikrofon som fångar ditt tal, helst ett headset.
  • En kamera som fångar dig.
  • Mikrofon och högtalare, t ex en konferensmikrofon, som fångar ljud från övriga deltagare och spelar upp ljud från Zoom-mötet i salen.
  • Möjlighet att dela det du visar i salen, t ex Powerpoint. Om du använder whiteboard behöver du kamera även för denna. Ett förslag är att använda en mobiltelefon som du ansluter med separat till ett Zoom-möte som en egen deltagare.

  Det här kan du göra för att ge bättre förutsättningar:

  • Förbereda ett Zoom-rum och öppna det i god tid innan föreläsningen startar så att studenterna hinner ansluta och testa ljud och bild.
  • Förbereda Breakout rooms i Zoom för deltagare på distans.
  • Överväga att involvera ytterligare lärare för att hjälpa till, t ex med Zoom.
  • Börja föreläsningen med att själv testa och låta distansdeltagarna testa att ljudet fungerar. Kolla även kameran och försök göra så att distans- och campusdeltagare kan se varandra, åtminstone inledningsvis. Under föreläsningen är det förstås föreläsaren som ska vara i bild.
  • Använda nätbaserade samarbetsverktyg, till exempel Padlet eller Canvas-funktion Samarbete, i grupparbeten så att deltagare på distans kan medverka med samma förutsättningar.
  • Med en extra kamera som visar studenterna i rummet upplever sig studenterna online mer delaktiga.
 • Studenter deltar i smågrupper mixade online och campus

  I denna undervisningssituation genomför studenterna hela eller delar av arbetet i mindre grupper. Dessa grupper mixas mellan miljöerna, dvs att studenter på distans kan ingå i grupper med studenter på plats. Studenterna på plats behöver då använda sina egna datorer för att ansluta till breakout rooms där distansstudenterna deltar. Eftersom undervisningen inte nämnvärt påverkas av huruvida enskilda studenter är på plats eller distans fungerar det därför att arbeta med fasta grupper mellan olika tillfällen. En av de stora tekniska utmaningarna i den här situationen blir att försöka undvika rundgång (det tjutande ljud som uppstår när flera mikrofoner och högtalare är aktiverade i samma rum), särskilt vid övergång från smågrupper till helgrupp.

  Den här utrustningen behöver du:

  • En mikrofon som fångar ditt tal, helst ett headset.
  • En kamera som fångar dig.
  • Mikrofon och högtalare, t ex en konferensmikrofon, som fångar ljud från övriga deltagare och spelar upp ljud från Zoom-mötet i salen.
  • En dator eller surfplatta per grupp i salen.
  • Möjlighet att dela det du visar i salen, t ex Powerpoint. Om du använder whiteboard behöver du kamera även för denna. Ett förslag är att använda en mobiltelefon som du ansluter med separat till ett Zoom-möte som en egen deltagare.

  Det här kan du göra för att ge bättre förutsättningar:

  • Förbereda ett Zoom-möte och öppna det i god tid innan aktiviteten startar så att studenterna hinner ansluta och testa ljud och bild.
  • Förbereda Breakout rooms i Zoom.
  • Informera studenter som ska medverka på plats att de behöver ta med sig dator eller surfplatta.
  • Ansluta eventuellt Zoom room (ett permanent Zoom-rum som är kopplat till salen) till Zoom-mötet du förberett.
  • Överväga att involvera ytterligare lärare för att hjälpa till, t ex med Zoom.
  • Börja aktiviteten med att själv testa och låta distansdeltagarna testa att ljudet fungerar. Kolla även kameran och försök göra så att distans- och campusdeltagare kan se varandra, åtminstone inledningsvis.
  • Vid växling från aktivitet i smågrupper till helgrupp säkerställa att studenterna på campus har stängt av såväl högtalare som mikrofoner för att undvika rundgång.
  • Använda nätbaserade samarbetsverktyg i grupparbeten så att deltagare på distans kan medverka med samma förutsättningar.
 • Studenter deltar i helt mixade miljöer

  I en helt mixad undervisningssituation är målet att gränserna mellan miljöerna ska vara så gott som helt utsuddade. För att detta ska vara möjligt behövs tillgång till mycket utrustning och det är därför nödvändigt att använda en sal som är utrustad med teknik för hybridundervisning. Oavsett om studenter ansluter på distans eller befinner sig i rummet behöver de kunna medverka i alla aktiviteter och kunna samverka med varandra, vilket då förutsätter t ex gemensamma samarbetsytor och whiteboard. Alla studenter bör kunna se/synas och höra/höras i rummet utan direkt insats av lärare eller assistent.

  Den här utrustningen behöver du:

  • I denna undervisningssituation behöver du boka ett rum som är utrustat med avancerad teknik för hybridundervisning.

  Det här kan du göra för att ge bättre förutsättningar:

  • Förbereda ett Zoom-möte och öppna det i god tid innan aktiviteten startar så att studenterna hinner ansluta och testa ljud och bild.
  • Förbereda Breakout rooms i Zoom.
  • Informera studenter som ska medverka på plats att de behöver ta med sig dator eller surfplatta.
  • Ansluta Zoom room (ett permanent Zoom-rum som är kopplat till salen) till Zoom-mötet du förberett.
  • Involvera ytterligare lärare för att hjälpa till, t ex med Zoom.
  • Börja aktiviteten med att själv testa och låta distansdeltagarna testa att ljudet fungerar.
  • Vid växling från aktivitet i smågrupper till helgrupp säkerställa att studenterna i rummet har stängt av såväl högtalare som mikrofoner för att undvika rundgång.
  • Använda nätbaserade samarbetsverktyg så att deltagare på distans kan medverka med samma förutsättningar.
  • Använda en digital whiteboard som delas med deltagare i Zoom.

Snabbval

Workshop om hybridundervisning

Kontaktpersoner för hybridundervisning

Torbjorn Fraenckel
E-post: torbjorn.fraenckel@gu.se

Mattias von Feilitzen
E-post: mattias.von.feilitzen@ait.gu.se

Referenser

1Raes, Annelies, Vanneste, Pieter, Pieters, Marieke, Windey, Ine, Van Den Noortgate, Wim, & Depaepe, Fien. (2020). Learning and instruction in the hybrid virtual classroom: An investigation of students’ engagement and the effect of quizzes. Computers and Education, 143, 103682.

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2022-06-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?