Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Att undervisa på distans

Här hittar du information och tips om hur du som lärare kan tänka när du ska undervisa på distans. Göteborgs universitet har en rad digitala verktyg som du kan ta hjälp av.

Att ställa om sin undervisning från campus till distans kan vara en stor utmaning. Här nedan kan du få råd och stöd utifrån de behov du har just nu.

Fem snabba tips

Tips och råd till dig som ska undervisa på distans

Föreläsning på distans

Två sätt att hålla föreläsning på distans:

 • Du kan välja att streama föreläsningen live med ett videomötesverktyg (förslagsvis Zoom), vilket innebär att dina studenter är med och deltar i föreläsningen samtidigt som du håller den. Denna variant pratas oftast om i termer av synkron undervisning.
 • Du kan också välja en asynkron lösning för din föreläsning. Då spelar du in din föreläsning i förväg och gör filen tillgänglig för dina studenter som sedan kan titta eller lyssna på den i sin egen takt. En mellanvariant är en synkron föreläsning som spelas in och görs tillgänglig för studenterna i efterhand.

Zoom – universitetets videomötesverktyg

Med videomötesverktyget Zoom kan du hålla videomöten och undervisa på distans.

Läs mer om Zoom för undervisande personal

Beställning av Zoom-konto för gästlärare

Här kan du beställa ett tillfälligt konto för gästlärare som behöver använda Zoom och som saknar x-konto

Hybridundervisning

Att arbeta med hybridundervisning kan vara ett sätt att hantera situationer där studenter inte har möjlighet att vara med på plats, men också ett sätt att öppna upp för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Läs mer om hybridundervisning

Examination på distans

För information och tips kring examination på distans, se respektive examinationsform på sidan Examinationsformer.

Frågor och svar

Läs mer om verktyg och arbetssätt

 

 • Kommunikationen med studenter

  Strukturerad information och tydlig kommunikation med dina studenter är viktigt i distansutbildning. Eftersom det är mer ovanligt att möta studenter synkront jämfört med i campusutbildning är det avgörande att den information som läggs ut på Canvas är tydlig och konsekvent. Det är också viktigt att ha genomtänkta kommunikationsvägar för att undvika osäkerhet hos studenter om hur de kan nå dig. Att studera på distans kan vara något helt nytt för dem.

  Ett tips är att öppna upp ett diskussionsforum i Canvas för frågor om kursen. Där kan studenter ställa frågor som kan besvaras av såväl lärare som andra studenter.

 • Spela in filmer och publicera dem

  Ett alternativ till att hålla en föreläsning via videomötesverktyg kan vara att du som lärare spelar in dig själv och lägger upp inspelningen i Canvas. För din egen skull: håll nere kraven på "perfektion". När studenterna har tittat på filmen kan ni tillsammans använda diskussionsforum i Canvas som en plats för diskussion och frågor.

  Spela in film i GU Play

  I universitetets filmtjänst GU Play kan du göra enklare inspelningar. Du kan även ladda upp inspelningar som du har gjort i andra verktyg. Inspelningarna kan sedan publiceras i Canvas.

  Läs mer om hur du gör för att använda GU Play

  Spela in film i Zoom

  I Zoom kan du göra inspelningar där du delar din skärm och pratar. Inspelningen kan sedan laddas upp i GU Play och därefter publiceras i Canvas (se ovan).

  Spela in video i Zoom (instruktionsvideo)

  Läs mer om Zoom för undervisande personal

  Recording with Zoom (information hos Zoom Help Center)

  När du ska spela in dig själv

  Tips och råd för dig som ska spela in dig själv i Zoom eller GU Play

  Gör film av din Powerpoint-presentation

  Instruktionsfilm om hur man spelar in berättarröst i Powerpoint och sparar som video

  Beställningar av föreläsningsinspelningar via Medieteknik

  Medieteknik erbjuder stöd för undervisande personal som behöver spela in sina föreläsningar. För mer information om vad som erbjuds och hur du lägger en beställning, se Medietekniks sidor i Medarbetarportalen: Studioföreläsning

  Tillgänglighetsanpassa film

  I GU Play finns ett verktyg för maskinell textning av filmer, något som underlättar för Göteborgs universitet att följa den nya lagstiftningen om tillgänglighet. Läs mer om maskinell textning

  Ytterligare information om tillgänglighetsanpassning av film hittar du på Medietekniks sidor i Medarbetarportalen: Tillgänglighetsanpassa film
   

 • Spela in berättarröst i Powerpoint och spara som video

  Här hittar du en kort instruktionsfilm om hur man spelar in berättarröst i Powerpoint och sparar som video. Av och med Mattias von Feilitzen.

 • Inspelningsrum

  Vid de flesta fakulteter finns inspelningsrum som är bokningsbara för personalen. Dessa rum är planerade och utrustade så att lärare på egen hand kan spela in föreläsningar och andra typer av enklare produktioner.

  Information om inspelningsrummen och hur man bokar dem samt instruktioner

 • Grupparbete på distans

  Nätet ger möjligheter för studenter att arbeta med en gemensam uppgift, till exempel en gemensam text eller arbetsyta. Det finns möjlighet att arbeta i realtid (synkront) och då har man möjlighet att komma i omedelbar kontakt med dem som ingår i gruppen. Det kan ske genom en chat eller ett mötesverktyg som Zoom. Om man istället arbetar asynkront, det vill säga inte samtidigt, utan låter var och en bidra inom en viss tidsram, ger det möjlighet till reflektion. Det finns rika möjligheter att ge återkoppling om man arbetar via nätet, eftersom man kan infoga kommentarer i form av ljud, text eller video.

  Grupparbete via Canvas

  Du kan ge studenterna en digital samarbetsyta genom att skapa grupper i Canvas. Studenterna får då tillgång till funktioner för att dela filer, skapa innehållssidor, diskutera i forum och initiera videomöten. Det är även möjligt att skapa Uppgifter som en grupp kan lämna in gemensamt. 

  Studenterna hittar till sina ytor för kollaboration genom kursens navigeringsmeny > Personer. De ser även vilken grupp de tillhör på kursens startsida och i sin globala navigeringsmeny > Grupper.

  Läs mer om grupper i Canvas här

  Läs mer om gruppuppgifter här 

  Grupparbete via Padlet

  Se rubriken "Padlet – ett verktyg för samarbete" längre ner på sidan.

 • Diskussionsforum i Canvas

  Funktionen Diskussioner i Canvas kan användas för att möjliggöra ett aktivt deltagande hos studenterna. Förutom att skriva och kommentera i diskussionsforum kan studenterna via verktygsfältet använda en inspelningsfunktion. Det gör att deras mikrofon och webbkamera startar och de kan prata in kommentarer som automatiskt sparas som en mediefil i forumet. Självklart kan även du som lärare använda samma funktion och ge muntliga instruktioner samt kommentarer.

  Här hittar du mer information om diskussionsforum i Canvas

  En enkel sökning på ordet Discussions i Canvas globala community ger sökträffar på mycket information om funktionen.

 • Anslag i Canvas

  Det är viktigt att du är konsekvent i sättet som du informerar studenter. Det är bra att redan på förhand klargöra viken kommunikationsväg som kommer att användas i kursen, så att det inte blir missförstånd och viktig information missas.

  Ett sätt att kommunicera information till studenter i en kurs är att använda funktionen Anslag i Canvas. Be även studenterna kontrollera så att de har bevakning av de anslag som publiceras i kursen. Då får de en notifiering till sin e-post så snart anslag läggs ut. Inställningen för notifieringar hittas via Konto i den globala menyn inne i Canvas > Aviseringar.

  Som lärare kan du med fördel även visa de senaste meddelandena på startsidan i kursen. Det gör du genom att inne i kursen i Canvas klicka på Inställningar > Kursinformation > Fler alternativ (längst ner på sidan) > och bocka i valet Visa senaste anslag på kursens startsida.

 • Peer learning och formativa aktiviteter

  Peer learning

  Peer learning (ibland kallat kamratlärande på svenska) är en pedagogisk strategi där studenterna lär av varandra genom att utbyta kunskap, idéer och erfarenheter. Exempel på peer learning-aktiviteter är diskussionsseminarier, studiegrupper, samarbetsprojekt och laborationer.

  Läs mer om peer learning på distans (texten finns för närvarande bara på engelska)

  Formativa aktiviteter

  Merparten av det lärande som sker på campus kan även ske online. Bytet av kanal innebär dock att de flesta processer tar längre tid, och det blir extra viktigt för läraren att hålla ett öga på studenternas lärande under kursens gång. Vilka aktiviteter som lämpar sig bäst beror bland annat på typen av innehåll och gruppens storlek. Aktiviteterna kan vara synkrona (ske i realtid) eller asynkrona.

  Läs mer om synkrona formativa aktiviteter (text på engelska)

  Läs mer om asynkrona formativa aktiviteter (text på engelska)

 • Alternativ till campusbaserade laborationer

  PIL har fått lov av Chalmers att publicera deras tips om hur man som lärare kan hitta alternativ till campusbaserade laborationer. De föreslagna metoderna är i första hand lämpliga för laborationer med syftet att understödja eller komplettera lärandet i en given kurs, dvs inte för laboratorieövningar som utgör kärnan i en kurs.

  Läs mer om alternativ till campusbaserade laborationer (texten finns för närvarande bara på engelska)

 • Padlet - ett verktyg för samarbete

  Padlet är ett molnbaserat verktyg för att skapa digitala samarbetsytor/anslagstavlor som enkelt kan delas mellan deltagare. Bland de många användningsområdena märks samarbetsprojekt och presentationer. Verktyget lämpar sig för studentcentrerat lärande. Padlet beskrivs ibland som en digital, kollaborativ whiteboard.

  I en padlet (verktygets arbetsyta) är det lätt att organisera information på ett strukturerat sätt. Plattformen erbjuder en användarvänlig miljö där lärare och studenter kan dela idéer och samarbeta i gemensamma projekt.

  Läs mer om Padlet (i Medarbetarportalen)

 • Skapa samhörighet online

  Vid övergång till nätbaserad undervisning tenderar många av de sociala kontakter mellan lärare och studenter som sker naturligt vid campusundervisning att gå förlorade. För att skapa och upprätthålla social samhörighet online är det viktigt att inkludera undervisningsmoment där studenter och lärare möts och interagerar, vilket kan ske både synkront och asynkront.

  Vid kursstart kan du som lärare spela in en video där du presenterar dig själv och lägga ut videon i Canvas. Be sedan studenterna att göra detsamma. De studenter som inte vill eller har möjlighet att spela in en video kan skriva en kort presentation eller spela in en ljudfil. Under kursens gång kan seminarier och gruppövningar arrangeras synkront via ett videomötesverktyg (t.ex. Zoom), eller asynkront via diskussionsforum i Canvas. Kamratgranskning av uppgifter kan göras i form av video- eller ljudinspelningar vilket kan skapa en större "närvarokänsla" än enbart textbaserad kommunikation.

  Det är också viktigt att du som lärare är aktiv i kursen och kommunicerar med studenterna och ger återkoppling på det som de arbetar med via exempelvis notiser/anslag, inlägg i diskussionsforum och e-post.

  För att främja ett gott samarbetsklimat kan du som lärare uppmuntra studenterna att skapa "sociala kontrakt" där de gemensamt kommer överens om hur de ska samarbeta och kommunicera. Det kan också vara en god idé att regelbundet följa upp studenternas samarbeten och kommunikation (t.ex. inlägg i diskussionsforum) för att säkerställa att de upprätthåller ett gott samtalsklimat där alla känner sig trygga och delaktiga.

  Försök att föregå med gott exempel genom att "ange tonen" i kommunikationen med studenter. Är det t.ex. OK att skriva som man talar i ett diskussionsforum som används för litteraturanalys etcetera eller förväntas studenten använda ett akademiskt språk?

  Mer om social interaktion och samhörighet online

  Film av Alastair Creelman, tidigare specialist på e-lärande vid Linnéuniversitetet:

  Social närvaro, tysta elever och vikten av blended learning (YouTube)

 • Tillgänglig undervisning och pedagogiskt stöd på distans

  Undervisning och examinationer ska vara tillgängliga och inkluderande för alla studenter även när de sker på distans. Anpassningar för den enskilda studenten kan behöva göras.

  Studenter med varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd via Nais, genomföra samtal med samordnare och få besked med rekommendationer och/eller beslut om pedagogiskt stöd. Studenter uppmuntras föra en dialog med sin institution och kursansvarig lärare gällande stödet.

  Det är viktigt att du som kursansvarig lärare uppmanar studenter att höra av sig till dig och meddela sina behov av anpassningar och pedagogiskt stöd i aktuell kurs.

  Exempel på pedagogiskt stöd vid distansundervisning

  • Få tillgång till föreläsningsmaterial i förväg, t.ex. Powerpoint-presentationer och texter
  • Anteckningsstöd
  • Tillåt inspelning av live-föreläsning i Zoom (i ljud och bild/ljudformat för eget bruk)
  • Förlängd tid vid examinationer
  • Anpassad examinationsform
   – Muntlig examination via Zoom (utökade skriftliga examinationer kan vara utmanande)
   – Dela upp examination i två eller fler tillfällen
  • Mentorstöd på distans

  Exempel på generell tillgänglighet vid distansundervisning

  • Erbjud flera muntliga "frågestunder" med kursansvarig lärare via Zoom.
  • Skapa en tydlig struktur och organisation av kursmaterialet i Canvas.
  • Ge tydliga läsanvisningar och instuderingsfrågor för att underlätta studenters självstudier.
  • Dela upp föreläsningar via Zoom i fler, korta föreläsningspass.
  • Lägg in pauser under föreläsningar och seminarier via Zoom.
  • Inspelade föreläsningar i förväg gör det möjligt för studenterna att använda materialet flera gånger.
  • Undertexta inspelade föreläsningar – undertextning är bra för många studentgrupper och kan vara nödvändigt för att en döv eller gravt hörselnedsatt student ska tillgodogöra sig undervisningen.
  • Tydliggör roller och turtagning vid digitala grupparbeten och gruppdiskussioner.
  • Tipsa om handledning i akademiskt språk och skrivande hos enheten för akademiskt språk (ASK).
  • Tipsa om service för studenter med läsnedsättning på distans via Universitetsbiblioteket.
  • Tipsa om de stödprogram som alla studenter kan ladda ner via Studentportalen, t.ex. talsyntes som läser upp text på svenska och engelska och extra rättstavningsprogram.

  Fler tips hittar du på PIL:s webbsida om tillgänglig undervisning.

  Lärare och administrativ personal som har funderingar över hur anpassningar kan genomföras är välkomna att kontakta samordnare via pedagogisktstod@gu.se.

  Läs mer om pedagogiskt stöd i Studieadministrativa handboken: Pedagogiskt stöd

  Tillgänglighetsanpassa film

  Information om tillgänglighetsanpassning av film hittar du på Medietekniks sidor i Medarbetarportalen: Tillgänglighetsanpassa film

 • Inspelade webbinarier om distansundervisning

  Nedanstående filmer spelades in under pandemin och tar sin utgångspunkt i de speciella förutsättningar som då rådde.

  Att gå över till nätbaserad undervisning – möjligheter och fallgropar

  Utifrån många års erfarenhet av nätbaserad undervisning presenterar Mattias von Feilitzen möjligheter och fallgropar med denna undervisningsform.

  Att gå över till nätbaserad undervisning – möjligheter och fallgropar (GU Play)

  Möjligheter för interaktivitet i Canvas

  PIL-enheten presenterar ett axplock av funktioner i Canvas som kan användas för att stödja studentinteraktivitet på distans. Bland annat pratar vi om diskussionsforum, chatt, gruppytor och samarbetsdokument.

  Möjligheter för interaktivitet i Canvas (GU Play)

  Switching from DISA to home exam on Canvas – a "Multiple Choice" examination form. Challenges and Opportunities.

  Olgerta Tona and Jonas Ivarsson from the department of applied IT talk about the challenges that they faced when switching from a DISA platform to a home exam on Canvas. They share their reflections and key insights as well as provide a quick overview about Canvas capabilities in supporting multiple choice exams.

  Switching from DISA to home exam on Canvas (GU Play)

  Digital examination på distans

  Mattias von Feilitzen berättar om sina erfarenheter av att examinera i distanskurser och ger exempel på olika examinationsformer han använt, t ex videopresentationer och wikis. Maia Andreasson talar om hur vi via Canvas och Zoom ska kunna examinera sådant som vanligen lämpar sig bäst för salstentamen.

  Digital examination på distans (GU Play)

  Omställningen till distansundervisning – vad har vi lärt oss?

  Lärare, studenter och ledning delar och diskuterar erfarenheter av att undervisa och studera på distans. Från den 9 juni 2020.

  Omställningen till distansundervisning – vad har vi lärt oss? (GU Play)

 • GDPR i samband med inspelningar

  Tänk på att video- och röstinspelningar utgör personuppgifter och därför måste hanteras i enlighet med GDPR.

  Om du väljer att spela in en videoföreläsning behöver du informera deltagarna om att du spelar in. Berätta:

  • varför du ska spela in
  • vad du ska göra med inspelningen
  • hur länge den ska sparas
  • om du ska dela inspelningen med någon annan

  Vänligen notera att vårt IT-stöd endast får användas för information upp till klass två, det får med andra ord inte användas för känsliga personuppgifter.

  Mer om rutiner för behandling av personuppgifter

Snabbval

PIL-enhetens studio

Vi hjälper dig att göra inspelningar för undervisning.

Canvassupport & stöd

Manualer och information om hur du jobbar i Canvas vid Göteborgs universitet

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2023-05-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?