Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Detta har hänt

I juni 2014 införde Göteborgs universitet titeln Excellent lärare. Här beskrivs förloppet från start till genomförande.

2016-02-22: Rektor beslutade om reviderad ordning för prövning av excellent lärare vid Göteborgs universitet. (se vidare protokoll RB, 2016:3, § 1).

2016-01-21: Kommitténs förslag till revidering av ordning för prövning av excellent lärare m.m. presenterades och diskuterades på Utbildningsnämnden.

2016-01-13: Kommittén för uppföljning av antagning till excellent lärare (KEX) hade sitt sjunde möte (jfr mötesprotokoll).

2015-12-17: Erfarenheterna från den första antagningsomgången presenterades och diskuterades i Utbildningsnämnden.

2015-11-27: Kommittén för uppföljning av antagning till excellent lärare (KEX) hade sitt sjätte möte (jfr mötesprotokoll).

2015-11-27: Workshop med inbjudna ledare, lärare och handläggare involverade i antagning till excellent lärare samt med studentrepresentanter. Dokumentation från diskussionerna.

2015-11-27: Öppet uppföljningsseminarium - Katarina Winka, föreståndare (UPL) Umeå universitet redovisade erfarenheter om pedagogiska karriärvägar vid Umeå universitet. PIL-enheten redovisade erfarenheter från Göteborgs universitet. Diskussion i plenum som modererades av dekanus Per Cramér.

2015-11-18: Kommittén för uppföljning av antagning till excellent lärare (KEX) hade sitt femte möte (jfr mötesprotokoll).

2015-09-29: Uppföljande samtal med företrädare för fakulteter och institutioner inleds och pågår under oktober och november.

2015-05-11: Kommittén för uppföljning av antagning till excellent lärare (KEX) hade sitt fjärde möte (jfr mötesprotokoll).

2015-04-24: Sista dag för att lämna in ansökan.

2015-03-01: Första antagningsomgången inleds.

2015-02-25: Kommittén för uppföljning av antagning till excellent lärare (KEX) hade sitt tredje möte (jfr mötesprotokoll).

2015-01-20: Fakulteternas handläggare hade ett arbetsmöte på PIL-enheten. Syftet med mötet var att diskutera praktiska frågor i anslutning till den första antagningsomgången.

2014-11-11: Kommittén för uppföljning av antagning till excellent lärare (KEX) hade sitt andra möte (jfr mötesprotokoll).

2014-09-30: PIL-enheten inledde en informationsrunda på fakulteternas prefektråd under hösten.

2014-09-22: Kommittén för uppföljning av antagning till excellent lärare (KEX) hade sitt första möte (jfr mötesprotokoll).

2014-07-01: PIL-enhetens uppdrag ändras från att vara beredande till att utgöra ett stöd till fakulteterna vid införande av excellent lärare vid universitet.


2014-06-23: Rektor beslutade om ordning för prövning av excellent lärare och inrättande av pedagogisk akademi vid Göteborgs universitet (se vidare protokoll RS 2014:12, § 24).

2014-06-09: Det reviderade förslaget diskuterades med rektors ledningsråd.

2014-05-27: Det reviderade förslaget presenterades och diskuterades i Utbildningsnämnden.

2014-04-28: Resultat från remissen och ett utkast till revidering av förslaget diskuterades med rektors ledningsråd.

2014-04-10: Resultatet från remissen och behov av och önskemål om revidering av det remitterade förslaget diskuterades på Utbildningsnämnden.

2014-04-07: Resultatet från remissen och möjliga vägval inför revidering av förslaget diskuterades med universitetsledningen.

2014-03-12: Erfarenheterna från remissen diskuterades på PILs enhetsråd.

2014-03-10: Antalet remissyttranden som inkommit visar att det finns ett stort intresse för frågorna om pedagogisk skicklighet. Det inkom totalt 34 yttranden (72 %) som ligger till grund för kommande diskussioner inför vägval och beslut.

2014-01-14: Förslaget till universitetsgemensam pedagogisk karriärväg och pedagogisk akademi skickades ut på remiss till samtliga fakultetsstyrelser, samtliga institutioner/motsv samt universitetsbiblioteket. Läs förslaget och missivet (följebrevet).

2013-12-12: Utbildningsnämnden beslutade att förslaget ska sändas på remiss till fakulteter och institutioner.

2013-12-04: Förslaget diskuterades på chefs- och prefektmötet i början av december.

2013-11-25: Förslaget diskuterades i rektors ledningsråd.

2013-11-20: Visionsseminariet om pedagogisk akademi och lärares karriärvägar genomfördes i Torgny Segerstedtssalen. Möjlighet gavs därmed till en bred diskussion på universitetet.

2013-11-14: På Utbildningsnämndens möte i mitten av november överlämnades resultatet från årets beredningsarbete.

2013-10-17: PIL-enheten var värd för en högskolepedagogisk konferens öppen för alla lärare vid Göteborgs universitet. De inbjudna talarna kom från Lunds universitet och Uppsala universitet och delgav erfarenheter från implementering av pedagogisk akademi och karriärvägar för lärare.

2013-09-26: PIL-enheten publicerade rapporten Ryegård, Å. (2013) Inventering av pedagogiska karriärvägar på Sveriges högskolor och universitet. PIL-rapport 2013:04

2013-05-30: Åsa Ryegård, pedagogisk utvecklare, och Bengt Petersson, chef för PIL, informerade om resultatet från en enkät om lärares karriärvägar riktad till samtliga lärosäten i Sverige samt resultatet från dialogrundan med Utbildningsnämndens ledamöter vid universitetet.

2013-03-06: Bengt Petersson, chef för PIL, informerade på Utbildningsnämndens ordinarie möte om det pågående beredningsarbetet och presenterar en PM inför kommande dialog med nämndens ledamöter.

2012-12-06: Mette Sandoff, Utbildningsnämndens ordförande, tog upp frågan om pedagogisk akademi och lärares karriärvägar på universitetets chefs- och prefektmöte.

2012-11-08: PIL-enhetens verksamhetsplan för år 2013 behandlades av Utbildningsnämnden. I PIL:s verksamhetsplan framgår att enheten ska bereda förslag till en universitetsgemensam pedagogisk akademi.

Läs mer om bakgrunden

 

Snabbval

Kontakt

Susanne Persson
Telefon: 031-786 3793
Skicka e-post till Susanne

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2016-02-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?