Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pedagogisk akademi - en bakgrund

Den 3 oktober 2016 beslutade Rektor hur en pedagogisk akademi ska organiseras vid Göteborgs universitet.

I Vision 2020 framgår att universitets mål är ”att utbildningen vid Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens och en uttalad internationell profil”. I en strategisk konkretisering av begreppet ”pedagogisk excellens” sägs vidare att universitetet ska ”skapa en pedagogisk akademi i syfte att ge pedagogisk utveckling och meritering en större tyngd”.

Efter en bred diskussion i utbildningsnämnden och remissförfarande våren 2014 där institutionerna gavs tillfälle att yttra sig, togs ett första steg när Rektor fastställde styrande principer för utformning av pedagogisk akademi (jfr 2014-06-23, § 10, dnr V2013/886).

Parallellt med det pågående förankringsarbetet av pedagogisk akademi har Rektor inrättat den akademiska titeln excellent lärare i syfte att ge pedagogisk meritering en större tyngd. En första omgång excellenta lärare antogs vid årsskiftet 2015/16.

Under våren 2016 har utbildningsnämnden inhämtat ytterligare synpunkter från fakulteterna. Fakulteternas inspel har sammanställts och diskuterats i nämnden 2 september 2016. Därefter har ett förslag för organisering av pedagogisk akademi diskuterats på universitetets ledningsråd 19 september 2016.

Rektors beslut 3 oktober 2016

Organisering av pedagogisk akademi vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitets pedagogiska akademi är ett fakultetsöverskridande nätverk för pedagogisk utveckling (1). Nätverket är till för alla anställda och drivet av initiativ från fakulteter, institutioner och excellenta lärare.

 • Verksamheten inom den pedagogiska akademin syftar bland annat till att lyfta fram och i lärarkollegiet synliggöra goda högskolepedagogiska exempel. Det universitetsgemensamma pedagogiska idéprogrammet, utformat av institutionernas utbildningsansvariga och fastställt av vicerektor, kan användas för att prioritera, tematisera och strukturera dialogen inom den pedagogiska akademin (2).
   
 • Fakultetsnivån beslutar om vilka aktiviteter som är angelägna och ska prioriteras inom ramen för den pedagogiska akademins nätverk. Även om fakultetsnivån beslutar om och anordnar aktiviteter som primärt är relevanta för fakultetens anställda bör GU-gemensam inbjudan uppmuntras.
   
 • Den pedagogiska akademin organiseras så att de excellenta lärarna kan bidra till kollektiv nytta, såväl universitetsgemensamt som institutionsöverskridande inom respektive fakultetsområde. De excellenta lärarnas kompetens kan utgöra ett stöd för det kollektiva kunskapsbyggandet och lärares utveckling mot ett akademiskt lärarskap. Lärande över fakultetsgränser uppmuntras, d.v.s. insatser från excellenta lärare anställda inom andra fakultetsområden är prioriterat.
   
 • Dekanus, eller den dekanus utser, tillser att det finns en kontaktperson för nätverket vid fakulteten. Det är fördelaktigt om nätverket knyts till ordinarie organisation, till exempel till en pedagogisk kommitté/ ett utskott för pedagogiska frågor eller ett utbildningsorgan på fakulteten.
   
 • PIL-enheten har en samordnare för pedagogisk akademi samt pedagogiska utvecklare för respektive fakultetsområden. De pedagogiska utvecklarna kommunicerar med nätverkets kontaktpersoner på fakulteterna.
   
 • I samverkan med nätverkets kontaktpersoner på fakulteterna ansvarar PIL-enheten för att universitetsgemensam information publiceras om den pedagogiska akademin och om lärare som tilldelats den akademiska titeln excellent lärare.
   
 • Överenskommelse om insatser inom den pedagogiska akademin ska ske i samråd med den excellenta läraren, lärarens prefekt och föreståndaren på PIL-enheten. Maximal ersättning för lärarnas insatser omfattar en sjättedel av den excellenta lärarens årsarbetstid och utbetalas till lärarens institution efter redovisning till PIL-enheten, som förvaltar universitetsgemensamma stimulansmedel för excellent lärare.
   
 • PIL-enheten ansvarar för årlig uppföljning av den pedagogiska akademin genom att inhämta information från kontaktpersonerna vid fakulteterna om planerade insatser samt utifrån redovisning i anslutning till utbetalning av stimulansmedel till institutionerna.

(1) Policy för pedagogisk utveckling, 2015-09-28, dnr V 2015/754
(2) Pedagogiskt idéprogram vid Göteborgs universitet 2015-10-01, dnr V 2015/353

Ovanstående har beslutats av rektor 2016-10-03.
 

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte 2016:15

PM Organisering av pedagogisk akademi


Läs mer om Vision 2020

Vision 2020 (i Medarbetarportalen)

 

Snabbval

Kontaktperson

Tomas Grysell
Telefon: 031-786 1029
E-post: tomas.grysell@gu.se

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2021-03-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?