Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Råd till doktorandhandledare

Handledning kan bedrivas på många olika sätt och det är handledaren som i hög grad styr handledningsprocessen. Det gemensamma mötet och utbytet av erfarenheter är centralt för byggande av ny kunskap. En av grundstenarna för en god handledningssituation är kommunikation och interaktion mellan handledare och forskarstuderande för att kunskap och mening ska kunna utvecklas i dialog och samspel.

Målet är att den forskarstuderande under sin doktorandtid ska befinna sig i en pågående process där individen skapar mening, får nya insikter och bygger upp ny kunskap. Målet är att den forskarstuderande ska utveckla självständighet, sitt kritiska sinne, sin kommunikativa förmåga och förmåga att samverka med andra såväl inom som utanför sitt eget ämne.

Formulera syfte och mål

Formulera syfte och mål i handledningsuppdraget. Målen behöver preciseras, konkretiseras och formuleras väl så att de inte missuppfattas av någon part. De uttrycker förväntningar, utgör ett stöd för arbetet i handledningsprocessen och underlättar kommunikation. Målen hjälper till att leda in på viktiga problem samt utgöra grund för utvärdering.

Skapa god relation

Lägg tid och kraft på att skapa en god relation mellan dig själv som handledare och student. Ömsesidigt engagemang och intresse är nödvändigt för att arbetet ska bli bra. Det lägger grunden för gott samarbete, god dialog och gemensam syn på det arbete som ska handledas och genomföras.

Gör upp gemensamt avtal

Utarbeta vid handledningens start ett gemensamt avtal, ”kontrakt” för ert arbete tillsammans. Ett sådant avtal medför en tydlighet och en motivation för båda parter. Det är lämpligt att göra detta avtal inom ramen för den doktorandens individuella studieplan. Avtalet beskriver era respektive roller som doktorand och handledare, och det innehåller grundläggande överenskommelser om hur arbetet tillsammans ska fortlöpa – vilket ansvar, vilka åtaganden och vilka skyldigheter som var och en har under arbetets och handledningens gång.

Som handledare behöver du tydliggöra och förklara hur du tänker dig handledningen, hur handledningen kommer att gå till samt uttala vilka förväntningar som finns på doktoranden. Som forskarstuderande behöver du göra klart och förklara hur du kommer att ta till dig handledningen och samverka under handledningens gång. Det är en god strategi att du även beskriver dina förväntningar på handledningen och vilka ambitioner du har.

Bestäm hur ofta ni ska träffas i handledningsmöten - regelbundna möten är viktigt för att hålla god dialog och styrfart i arbetet. Det upprättade avtalet är bra att kunna gå tillbaks till för att följa processen och styra upp den vid behov.

Kontinuerlig planering

Arbeta kontinuerligt med planering, dokumentation, återkoppling och uppföljning under hela handledningsprocessen. Det ger er ramar och trygghet för alla parter samt tydlighet åt hur arbetet framskrider.

Håll god dialog

I handledningsdialogen är det av stor betydelse hur frågorna ställs till den forskarstuderande. Öppna frågor som exempelvis - Hur gör du det? Vad gör du? - är ofta bra i syfte att få studenten att tänka och reflektera och börja prata om sitt pågående arbete. Detta leder ofta till att en god dialog kring arbetet kommer igång. Som handledare är det bra att lyssna och hålla sig avvaktande och försöka att inte avbryta eller styra den studerande för mycket. Intentionen ska vara att inte handleda för mycket – det ska vara den studerandes egen produkt som ska utgöra slutresultatet.

Handledaren behöver dock försäkra sig om förståelse. Handledaren ska visa engagemang, ge uppmuntran och försöka få den forskarstuderande att själv komma fram till och föreslå hur hon/han ska arbeta vidare. Det handlar om att få studenten att prata – ”tänka högt” – och självständigt föra fram tankar och formulera sig med egna ord för att öka studentens engagemang och förståelse. Uppgiften som handledare är att försöka komma åt hur doktoranden tänker och förstår sin forskningsuppgift samt har skaffat sig tillräckligt djupa kunskaper för att kunna genomföra arbetet.

Återkoppla vid mötets slut

När handledningsmötet går mot sitt slut ges återkoppling och handledaren sammanfattar vad som sagts. Handledaren framför vad hon/han tycker är bra respektive vad som behöver utvecklas eller förbättras. Med utgångspunkt i doktorandens egna förslag, avslutas mötet med att göra upp en plan och struktur till nästa handledningsträff. Det brukar vara bra att arbeta med delmål och handlingsplaner. Det är bra att emellanåt under handledningens gång göra en utvärdering mot det från början upprättade avtalet/kontraktet samt mot den individuella studieplanen. Det blir då lättare att se att arbetet fortskrider som planerat. Vid behov kan avtal och studieplan justeras på ett genomtänkt sätt.

Snabbval

Kontaktperson för råd till doktorandhandledare

Margareta Jernås
Telefon: 031-342 94 33
Skicka epost till Margareta
 


Dessa webbsidor är skapade av Silwa Claesson och Gina Wisker.

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2014-10-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?