Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Råd till doktorandhandledare

God handledning

Helene är uppenbarligen en noggrann handledare vars främsta intresse är att doktoranderna ska utveckla en tillräcklig självständighet för att bli goda forskare. Hon tycker att forskarutbildningen ska hjälpa dem att:

  1. skriva en lyckad avhandling
  2. lära sig att bedriva forskning genom att utveckla en frågeställning och välja lämpliga metoder och rutiner
  3. utveckla en forskaridentitet vilket innefattar en medvetenhet om och förmåga att använda lämpliga forskningspraktiker, etik samt hur man delar och sprider forskningsresultat.

Detta är faktorer som är avgörande för att doktoranderna ska kunna utvecklas till framgångsrika forskare. Som handledare behöver vi hitta vägar för att främja både doktorandernas avhandlingsprojekt och en trygg forskningsidentitet med färdigheter, attityder, identiteter och förhållningssätt.

Doktorander som vill byta handledare

Ibland vill doktorander ”lämna” sin handledare eller byta eftersom de uppfattar att de kommer ha större nytta av någon annans handledning. I sådana lägen är det viktigt att göra klart om det är en fråga om olika åsikter, vilket är normalt inom forskning och som kan lösas genom en öppen diskussion; om doktoranden inte är mottaglig för råd eller konstruktiv kritik (fråga dig själv om råden och kritiken verkligen är konstruktiva) vilket är en nödvändig lärdom att ta med sig ut i en forskarvärld med alltmer peer-review; om doktoranden får ett tillräckligt och riktigt stöd eller om doktoranden faktiskt vill att handledaren ska göra det mesta av arbetet och inte lära sig viktiga forskningsfärdigheter eller producera egna resultat.

Centralt är hur förväntningar hanteras. Det är viktigt med en tydlig diskussion, målformuleringar och ett tydliggörande av skilda åsikter. Om möjligheten finns att doktoranden bestämmer sig för att stanna är det viktigt att nya rutiner utarbetas för arbetet så att en bra balans mellan stöd och självständighet skapas.

Om doktoranden bestämmer sig för att lämna kan en sådan tydlig diskussion även vara till hjälp för en framtida arbetsrelation. Det är ofta till stor hjälp för doktoranden om handledaren hjälper till vid bytet så att relationen till den nya handledaren blir bra.

Planera strukturerat

Det finns tre frågor som är intressanta i den här fallbeskrivningen. Martin är till viss del fångad mellan olika färdigheter som ofta ses som nödvändiga att utveckla under forskarutbildningen – att skriva för publicering, att lära sig undervisa samtidigt som han försöker att komma vidare i sitt avhandlingsarbete.

Martin och hans handledare behöver sätta sig ned och planera under strukturerade former för att stödja Martins olika steg i utvecklandet av avhandlingsarbetet. Martin måste på så sätt få stöd att lära sig balansera olika krav och utveckla erfarenhet och självförtroende i skrivande och undervisning samtidigt som han kommer vidare i avhandlingsarbetet.

Lära sig akademiskt skrivande

Det finns alltid ett inslag av risk och subjektivitet när en text skickas till en tidskrift för att genomgå peer-review, men det går att lära sig en forskarpraktik som förbättrar möjligheterna att bli publicerad. En hel del böcker (Murray, Dunleavy, Wisker), liksom kurser finns som stödjer akademiskt skrivande. Ett nära samarbeta med handledaren är ofta en förutsättning för att lyckas med texter, där utkast måste utvecklas och kollas kontinuerligt tills Martin känner sig mer trygg i att skriva, formulera och strukturera sig för publikation. Detta kan även påverka avhandlingsarbetet positivt och hjälpa honom i den senare forskarkarriären.

Utveckla undervisning

Martin skulle eventuellt kunna bli tryggare i undervisningssituationen genom handledarskap och genom att någon auskulterar hos honom när han undervisar. Han kan även gå någon utvecklingskurs för att utveckla undervisningen. Detta måste dock balanseras mot hans upplevelse av att inte ha tid. Viktigt är att han planerar i god tid för att effektivt få in planering, undervisning och forskning, samt använder befintligt undervisningsmaterial och reflekterar över vad som fungera och vad som behöver utvecklas i undervisningen. Om en sådan reflektion kan göras i dialog med en mentor, handledaren och/eller en ”kritisk vän” så kan kvalitén utvecklas i både undervisning och skrivande. En del av den här hjälpen kan ges av handledaren, men en hel är avhängigt en bättre planering och att andra resurser inom universitetet.
 

Snabbval

Kontaktperson för råd till doktorandhandledare

Margareta Jernås
Telefon: 031-342 94 33
Skicka epost till Margareta
 


Dessa webbsidor är skapade av Silwa Claesson och Gina Wisker.

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2014-10-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?