Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran
 • "It's absolutely vital that we have courses like this one"

  Se filmen om kursen Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning (HPE301)

  Läs mer om kursen »
 • PIL-enhetens studio

  I studion får GU-personal möjlighet att lära sig producera eget undervisningsmaterial.

  läs mer »
  PIL-enhetens studio
 • "Jag ska titta djupare på lärandemålen"

  Se reportagefilm om PIL-kursen Högskolepedagogik 2 vid Konstnärliga fakulteten.

  Läs mer om kursen »
 • PIL:s workshoppar

  Anmäl dig nu!

  läs mer »
  PIL:s workshoppar
 • Upphovsrätt: Spela in och lägga ut digitalt - inte samma sak

  Att en student fått tillstånd av läraren att spela in en föreläsning innebär inte med automatik att tillståndet även gäller för att ladda upp föreläsningen på Internet.

  Läs mer om upphovsrätt för universitetslärare »

VÄLKOMMEN TILL PIL-ENHETEN

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) arbetar för att stimulera till engagerande pedagogik vid Göteborgs universitet.

Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande - Nyheter

 • GU satsar på blended learning

  [2014-09-11] Universitetsstyrelsen har avsatt fem miljoner kronor för strategiska satsningar på universitetets utbildningar. Bland det som prioriteras märks kurser med inslag av blended learning.

 • GU-Journalen intervjuar Mette Sandoff om titeln excellent lärare

  [2014-09-10] Under hösten införs titeln excellent lärare. Att GU riktar ljuset på pedagogiska meriter är ett genombrott, framhåller Mette Sandoff i GU-Journalen. - Det är ett område som inte uppmärksammats särskilt mycket inom akademin och det är hög tid att vi börjar värdera den typen av insatser, säger hon.

Fler nyheter

PIL-enhetens kurser

Höstens PIL-kurser öppnar för ansökningar onsdagen den 22 april.

Excellent lärare

Från den 1 mars 2015 kan GU-lärare ansöka om prövning för titeln excellent lärare.

GU Online den 23 april

Tema: Blended learning. På årets GU Online vill vi inspirera till användning av digitala resurser.

Att handleda doktorand

Råd om hur du som handledare för doktorander kan lägga upp handledningen.