Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Högskolepedagogiska texter

På den här platsen kan lärare och andra dela med sig av högskolepedagogiska texter från olika sammanhang och områden inom universitetet. Texterna kan vara essäer, uppsatser, artiklar, rapporter, papers, kunskapsöversikter och liknande.

Tanken är att texterna på olika sätt ska bidra till samtal och perspektiv på undervisning och utbildningsfrågor. Idéer, kunskaper, tankar och erfarenheter ska därmed göras tillgängliga, spridas och kunna diskuteras kollegor emellan.

Vissa grundkrav har ställts på texterna. Författaren är ansvarig för innehållet.

Texterna är märkta med en eller flera kategoribeteckningar. Följande kategorier används: Undervisningsformer, Bedömning och examination, Utvärdering och kursutveckling, Undervisnings- och lärandemiljö, Ramfaktorer och policy, Text och språk samt Demokrati.

Vill du publicera dig? Läs mer längst ner på sidan!

(Texterna öppnas som pdf i nytt fönster.)

2023

Rost, Mattias. Secondary subject skills: A case of programming in IT education

Barkarmo, Sargon. Utvärdering av samstämmighet (interbedömarreliabilitet) mellan två examinatorer på en praktisk preklinisk kurs på tandläkarprogrammet i Göteborg

2022

Spandler, Kilian. Using scientific peer review in the classroom: An Academic Literacies perspective

Nilsen, Malin. Om plagiering och plagieringsförebyggande arbete i högre utbildning: en enkätstudie

Östlund, Allison. Plagiarism and university disciplinary policy – Organizational pragmatism and the teacher’s role

2021

Olofsson, Anna, Berg, Linda & Lepp, Margret. Dramapedagogik – att undervisa digitalt. Sjuksköterskestudenters lärande i omvårdnad med fokus på bemötande och kommunikation

2020

Ågren, Ylva. Seminariet som undervisningsform – kunskapssyn och dilemman [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö]
 

Fröberg, Andreas. Validitet under bedömningsbesök inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning på ämneslärarprogrammet[Bedömning och examination, Undervisningsformer, Ramfaktorer och policy]

2018

Wackenhut, Arne F. Improving Referencing Skills in Academic Writing to Avoid Plagiarism in International Student Groups[Ramfaktorer och policy, Undervisningsformer, Bedömning och examination, Kursutveckling]
 

Hagberg, Anders. Instrumentalundervisning i improvisation – en balansgång mellan tre perspektiv [Undervisningsformer, Bedömning och examination]
 

Lindqvist Bagge, Ann-Sophie & Hildebrand Karlén, Malin. Att lära ut en färdighet: Konstruktiv länkning inom psykologstudenters undervisning i terapeutisk allians. [Undervisningsformer, Utvärdering och kursutveckling]
 

Torquato, Cecilia. The reorientation of fairness in higher education. A brief look into the Brazilian quota-system and social and ethnic inclusion in art schools in Sweden. [Ramfaktorer och policy, Demokrati]
 

Nystrand, Malin J. Student peer assessment [Bedömning och examination, Undervisningsformer, Utvärdering och kursutveckling]
 

Lindgren, Sophie. Perception of small group learning among medical students and tutors in the Anaesthesiology department at Sahlgrenska Academy Gothenburg: A comparison between teaching hospitals. [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö, Utvärdering och kursutveckling]
 

Öberg, Stefan. The diversity, selectivity and performance of university students in economic disciplines in Sweden, 2007-2016. [Ramfaktorer och policy, Demokrati]

2017

Szücs, Stefan. Varför lär sig socionomstudenter ledning och organisering bättre genom Casemetodik? Betydelsen av perplexitet, lärprocess och lärmiljö. [Undervisningsformer, Bedömning och examination, Undervisnings- och lärandemiljö]
 

Ljungkvist, Göran. Tröskelbegreppet; Threshold concept. Erfarenheter från en kurs som bytte skepnad.  [Undervisningsformer, Utvärdering och kursutveckling]

2016

Börjesson, Lars. Examinationsformer under läkarutbildningens kliniska del [Bedömning och examination]
 

Rinne, Ilona. Likheter och skillnader i bedömning av examensarbeten. En intervjustudie med fyra examinatorer på lärarprogrammet. [Bedömning och examination]
 

Holmer, Linda. Skapandets anorexi [Undervisningsformer, Text och språk]
 

Wahlandt, Anette. ”Vad bra att du pratar om just detta, vi har en uppgift som handlar om att sammanfatta till fredag” [Text och språk]
 

Larsson, Ann. Bedömning och betygsättning av experimentella grupparbeten [Undervisningsformer, Bedömning och examination, Undervisnings- och lärandemiljö]
 

Agnesdotter, Carina. Reflektion som examinationsform inom lärarutbildningen [Bedömning och examination]
 

Nyberg, Fredrik. Den mjuka texten: Om textsamtal [Text och språk]
 

Alfredsson, Johan. ”Kluvenhetens momentum” – på jakt efter högskolepedagogiska principer för att utnyttja lärarstudenters kluvenhet mellan lärar- och -student [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö, Text och språk]
 

Karlsson, Cecilia. Evaluation of a Computer-Assisted Assessment (CAA) for Nursing Students [Undervisningsformer, Bedömning och examination, Undervisnings- och lärandemiljö]
 

Qvarfordt, Ingemar. Lärandemål och examination i en biomedicinsk kurs på avancerad nivå – utformning och konstruktiv länkning [Bedömning och examination, Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy]

2015

Olsson, Caroline. Do Swedish Higher Educational Programs in Medical Physics Provide a Sufficient Basis for Students to Conduct a Master’s Project in Predictive Modelling of Normal Tissue Response to Ionizing Radiation? [Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy]
 

Sivenbring, Jennie. Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på grundlärarutbildningen. [Undervisningsformer, Bedömning och examination]
 

Martinson, Claes. En liten undersökning kring värdet av att låta studenter träna andra studenter [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö, Ramfaktorer och policy]
 

Berg, Daniel. Att utvecklas som pedagog [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö]
 

Carney Almroth, Bethanie. The importance of laboratory exercises in biology teaching: case study in an ecotoxicology course [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö]
 

Welin, Amanda. Doktorandportfolio som utvecklingsverktyg i medicinsk forskarutbildning [Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy]
 

Hellman, Annika. Digital dilemmas in the Visual art teacher training program [Undervisningsformer, Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy]
 

Finizia, Caterina. Värdet av allmäntjänstgöring (AT) efter avslutad läkarutbildning [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö, Ramfaktorer och policy]
 

Berg, Jörgen. Lära av varandra [Undervisningsformer, Utvärdering och kursutveckling]
 

Theodoridis, Dimitrios. Internationalization of higher education – Teaching challenges in an international, multicultural classroom [Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy, Demokrati]
 

Synnestvedt, Anita. Högskolepedagogik i arkeologiämnet – ett intresse eller en icke-­fråga? [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö, Demokrati]
 

Farewell, Anne. Teaching Science: Design of a Master’s Level Biology Course [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö]
 

Aldrin, Viktor. Didactic Reasoning in Academic Teacher Development: Towards a New Understand of Teacher Training for Academics [Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy]
 

Aldrin, Viktor. Bridging the gap between academic cultures of teaching: Ethics, Particularity and Interdisciplinarity in Academic Development Programmes [Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy, Demokrati]

2014 och tidigare

Hermansson, Gunilla. Litteraturhistoria och det examinerande seminariet. Om seminariet som akademisk grundform i litteraturvetenskapliga grundutbildningen. [Undervisningsformer, Bedömning och examination, Ramfaktorer och policy]
 

Yrlid, Ulf. Planering och utvärdering av gruppdiskussioner i en ny kurs i grundläggande immunologi under läkarutbildningens tredje termin [Bedömning och examination]
 

Lundgren, Anna. Utveckling av en ny grundkurs i immunologi på läkarutbildningen med utgångspunkt från studenternas motivation, förkunskaper och begreppsuppfattning [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö, Ramfaktorer och policy]

Vill du publicera dig?

PIL erbjuder publiceringsmöjligheter för alla vid universitetet som vill skriva om högskolepedagogiska frågor. Vi har två kanaler för publicering: dels de högskolepedagogiska texterna (se ovan), dels en högskolepedagogisk skriftserie.

Läs mer om PIL:s erbjudanden om publicering

 

Snabbval

Kontaktperson för Publicerat

Olof Siverbo
Tel. 031-786 24 83
Skicka e-post till Olof

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2023-09-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?